Uzaktan Eğitim Sistemi HakkındaDuruyu

Uzaktan Öğretim Sistemi Hakkında Duyuru

 

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu tarafından salgın sürecinde uzaktan öğretime ilişkin alınan karar aşağıda verilmiştir:

“1. Yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki yükseköğretim programlarında yer alan derslerin teorik kısımları gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek; uygulamalı kısımları için belirlenen uygun zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak eğitim verilebilecektir.

2.  Yükseköğretim kurumlarınca, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla", örgün eğitim yerine ikame edilmek üzere yapılacak olan uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin uyulacak hususlar aşağıda belirlenmiştir:

  1. Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve altyapı imkânlarına göre, yetkili kurullarının kararı ile örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği göz önünde bulundurarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecektir.

 

  1. Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde uzaktan öğretim yöntemlerini kullanabilecektir.
    c. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülecektir.

Yukarıdaki kararlar, halen yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve yürütülmekte olan "Uzaktan Eğitim Programlarının yüz yüze eğitim kısımları" için de geçerlidir. Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, COVID-19 salgını süresince uygulanmayacaktır.”

Bu karar doğrultusunda 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren Üniversitemizde tüm teorik dersler uzaktan öğretim sistemi üzerinden verilecektir.

Uzaktan öğretim yöntemiyle alacağınız lisansüstü derslerinizi senkron olarak, önlisans ve lisans derslerinizi ise bilgi ve belge paylaşımı şeklinde ve aynı zamanda öğretim elemanlarınızla bu sistem üzerinden mesaj ve formlar vasıtası ile iletişim kurabilmek amacıyla şu web adresinden takip edebilirsiniz: https://kayseriedu.almscloud.com/ 

Sisteme giriş bilgileri;

Kullanıcı adı

Öğrenci Numarası

Şifre

TC Kimlik Numarasının İlk 6 Hanesi

 

­

 

Sistem kullanımı hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı “Kullanım Kılavuzu”nu indirmek için tıklayınız. Kullanım yönteminin anlatıldığı videoyu da uzaktan öğretim sistemi giriş sayfasından izleyebilirsiniz.


Senkron verilen lisansüstü dersler başlamadan önce sisteme mutlaka giriş yapmanız gerekmektedir.

Sorun yaşayan öğrencilerimiz internet sitemizin sağ alt kısmında bulunan “Soru ve istekleriniz için lütfen tıklayınız” yazan sekmeden uzaktan ve açık öğretimi seçerek sorunlarını iletebileceklerdir. İlgililer en kısa sürede öğrencilerimize cevap vermeye çalışacaklardır. Bu süre zarfında telefon taleplerinin tamamının karşılanamayacağını düşünüyoruz.

 

Genel Bilgilendirme

Dersler

Üniversitemiz program çeşitliliği düşünüldüğünde derslerin işleniş metotlarında değişiklik olması kaçınılmazdır. Dersler mümkün olduğunca interaktif yapılacaktır. Her ders için öğrencilerimizle çeşitli sunumlar ve ders notları paylaşılabilecektir.

Derslere Devam

Derslere katılımınız ve aktif olarak öğretiminizi sürdürmeniz beklenmektedir. Yoklamalar sistem üzerinden çekilecek raporlarla takip edilecektir. Bu dönemde sorun yaşayan öğrencilerimiz dersleri kayıtlarından takip edebileceklerdir. Dersleri kayıtlardan veya sisteme giriş yaparak bilgi ve belge incelemesi / ödev vb. paylaşımında bulunulması ve mesaj göndererek ve formlar vasıtasıyla iletişim ders platformu ile iletişim kurarak takip eden öğrenciler devamsız sayılmayacaklardır.

Platformlar ve Kaynaklar

Öğretim elemanı ve öğrenciler, Uzaktan Öğretim Sistemi üzerinden iletişim kurabileceklerdir. Sistemde, canlı derste öğretim elemanına konu ile ilgili soru sorabilme, mesaj yazma, e-posta gönderme imkânları mevcuttur. Öğretim elemanları dersin özelliğine göre başka platformlar ve kaynaklardan da yararlanabileceklerdir.

Değerlendirmeler

Her zaman olduğu gibi, öğretim elemanları öğrenmenin gerçekleştiğini anlamak ve geribildirim almak üzere bazı değerlendirmeler yapacaklardır. Ara sınavlar uzaktan eğitim sistemiyle veya gelişmelere göre ileride açıklanacak olan bir zaman diliminde yüz yüze yapılabilecektir; bu durum ileride netlik kazanacak ve siz değerli öğrencilerimize bildirilecektir. Diğer bir ifade ile eğitim – öğretime verilen aranın uzaması durumunda, ara sınav ve yılsonu sınavları dâhil ders değerlendirmelerinin nasıl yapılacağı sizlerle paylaşılacaktır.

Yerleşkelere Giriş

Okulların kapalı olduğu dönemde yerleşkeler öğrenci, veli ve ziyaretçilere kapalı olacaktır.

 

25 Aralık 2019
Adres : Fatih Mahllesi 116. Sokak No:4 Prof. Dr. Fuat SEZGİN Yerleşkesi Yeşilhisar / KAYSERİ
Telefon : +90 352 651 40 40
Faks : +90 352 651 40 41
Öğrenci İşleri : +90 352 651 40 40
E-Posta : yesilhisarmyokayseri.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu