×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Mevcut Durumlara Bağlı Olarak Dijital Eğitim Uygulamaları ile İlgili Rektörümüzden Açıklama

Sevgili Öğrenciler, Kayseri Üniversitesinin Değerli Akademik ve İdari Personeli, Bilindiği üzere 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hemen hemen tüm dünyada etkisini şiddetli bir şekilde gösteren yeni bir alt tipe bağlı Koronavirus (Covid-19) hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak ilan edilmiştir. Covid-19 virüsü şiddetini artırarak devam ettirirken Avrupa adeta bu virüsün merkez üssü haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde Avrupa ile Asya kıtalarını birbirine bağlayan Ülkemizde ise Covid-19 vakaları görülmeye başlamıştır. Hiç şüphesiz devletimiz Covid-19 vakasını çok önceden bir pandemi olarak değerlendirmiş ve proaktif bir yaklaşımla bütün hazırlıklarını buna göre yapmıştır ve yapmaktadır. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devletimiz tüm imkânlarını seferber etmektedir. Yaşanan tüm bu gelişmeler çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 16 Mart – 6 Nisan 2020 tarihleri arasında üç hafta süre ile Üniversitelerde örgün öğretime ara verilmiştir, ancak bu durum zaruriyete bağlı olarak ortaya çıkmıştır ve tamamen bir tatil olarak algılanmamalıdır. Nitekim Ülkemiz Yükseköğretiminde herhangi bir aksaklık yaşanmadan eğitim-öğretime uzaktan öğretim yolu ile devam edilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde ülke çapında yürütülmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemiz Rektörlüğü ve ilgili birimlerimiz tarafından da çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile dijital eğitim sistemleri karma bir şekilde bir arada kullanılarak eğitim-öğretim faaliyetlerimiz aksatılmadan devam ettirilecektir. Öğrencilerimiz Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (KAYUZEM) tarafından LMS (Learning Management Systems) uzaktan öğretim sistemleri ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşılan ders materyalleri vasıtasıyla öğrenimlerine devam edeceklerdir. Sevgili öğrencilerimiz ve Üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli; Bu süreçten hep beraber başarı ile çıkacağız. Hiç şüpheniz olmasın ki küresel çapta yaşanan bu süreci hep beraber en iyi şekilde yöneterek bunu geleceğe yönelik fırsata çevireceğiz. Daha güçlü ve büyük bir Türkiye’nin oluşturulması için hep birlikte çalışacağız ve bu süreci başarı ile aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık devlet tecrübesi, halkı ve tüm kurumları ile birlikte tek vücut halinde yoluna daha da güçlenerek devam edecektir. Bu duygu ve düşünceler ile “Hiçbir virüsün aldığımız önlemlerden daha kuvvetli olmadığını bir kez daha hatırlatarak” her bir öğrencimizin gözlerinden öper, tüm akademik ve idari personelimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Rektör


08 Mart 2021 Pazartesi