×
TUR
KAYÜ Anasayfa
ALT KURULLAR
Alt Kurullar
Alt Kurullar
Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Mürsel KARABACAK
Başkan
İntibak Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Musa KARAALP
Başkan
Laborant Veteriner Sağlık Programı Staj Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Mürsel KARABACAK
Başkan
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Staj Komisyonu
Üye
Öğr. Gör. Sevda GÖKÇE YILMAZ
Üye
Burs Değerlendirme Komisyonu
Üye
Doç. Dr. Musa KARAALP
Üye
Stratejik Planlama Komisyonu
Birim Kalite ve Değerlendirme Komisyonu
Erasmus Temsilcileri
Birim Koordinatörü
Öğr. Gör. Sevda GÖKÇE YILMAZ
Birim Koordinatörü
Komisyon Üyeleri
Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu