×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
ALT KURULLAR
Alt Kurullar
Alt Kurullar
Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Mürsel KARABACAK
Başkan
İntibak Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Musa KARAALP
Başkan
Laborant Veteriner Sağlık Programı Staj Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Mürsel KARABACAK
Başkan
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Staj Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr Üyesi Duran Özkök
Başkan
Burs Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Öğr. Gör. Sevda GÖKÇE YILMAZ
Başkan
Stratejik Planlama Komisyonu
Birim Kalite ve Değerlendirme Komisyonu
Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu
ERASMUS Temsilcisi
Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Sevda GÖKÇE YILMAZ
Birim Temsilcisi
Mezuniyet Komisyonu