×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
ALT KURULLAR
Alt Kurullar
Alt Kurullar
Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA
Başkan
İntibak Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Musa KARAALP
Başkan
Laborant Veteriner Sağlık Programı Staj Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Musa KARAALP
Başkan
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Staj Komisyonu
Burs Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Gülşen YILMAZ
Başkan
Stratejik Planlama Komisyonu
Birim Kalite ve Değerlendirme Komisyonu
Öğrenci Temsilciliği Seçim Komisyonu
Başkan
Öğr. Gör. Berat DENİZ
Başkan
ERASMUS Temsilcisi
Birim Koordinatörü
Öğr. Gör. Berat DENİZ
Birim Koordinatörü
Mezuniyet Komisyonu
Üye
Öğr. Gör. Sevda GÖKÇE YILMAZ
Üye
Veterinerlik Bölümü Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Doç. Dr. Musa KARAALP
Başkan
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Gülşen YILMAZ
Başkan
Bitki Koruma Programı Staj Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Gör. Gülşen YILMAZ
Başkan
Hizmet İşleri Kabul Komisyonu
Başkan
Öğr. Gör. Zafer TABUR
Başkan
Etkinlik Planlama Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA
Başkan
İş Sağlığı ve Güvenliği
Başkan
Öğr. Gör. Zafer TABUR
Başkan
Kariyer Planlama Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA
Başkan
Yaklaşık Maliyet Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye KOCAKAYA
Başkan
Katolog ve Ders Bilgi Paketi Sorumlusu
Veterinerlik Bölümü
Öğr. Gör. Berat DENİZ
Veterinerlik Bölümü
Birim Engelli Öğrenci Temsilcisi
Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Pınar İPEK
Birim Temsilcisi
Komisyon Üyeleri
Engelsiz Kampüs Temsilcisi
Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Pınar İPEK
Birim Temsilcisi
Komisyon Üyeleri
Web Sitesi Sorumlusu
Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Pınar İPEK
Birim Temsilcisi
Komisyon Üyeleri
Sosyal Medya Sorumlusu
Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Koral Duygulu
Birim Temsilcisi
Komisyon Üyeleri
Bologna Süreci Birim Temsilcisi
Birim Temsilcisi
Öğr. Gör. Berat DENİZ
Birim Temsilcisi
Komisyon Üyeleri