×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Kuruluş

Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri


Program Profili

Eğitim süresi 2 yıl olan Laborant ve Veteriner Sağlık Programında, Fizyoloji, Anatomi, Mikrobiyoloji, Biyokimya ve İmmunoloji gibi temel bilimlere ait derslerin yanı sıra, genel kültür dersleri de yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Salgın Hastalıklar ve Zoonozlar, Sürü Sağlığı ve Yönetimi, Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Doğum Bilgisi ve Suni Tohumlama, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, İç Hastalıkları, Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim, sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. Dönem içindeki uygulamalar program başkanlığının onayladığı büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinde yapılmaktadır.. Öğrenciler 1. ve 2. dönemde temel İngilizce dersi almaktadırlar. Öğrenciler, 4. Dönemde Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik dersi almakta ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yeterliliğe sahip bireyler olarak yetiştirilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar tekniker unvanını kazanarak Tarım ve Ormancılık Bakanlığı bünyesinde olan çok sayıdaki ilgili kuruluşların yanı sıra özel veteriner hastanelerinde, kliniklerinde ve laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak çalışabilirler. Ayrıca özel çiftliklerde veya tavukçuluk, sığırcılık (et-süt), koyunculuk işletmeleri ile yem sanayinde yardımcı eleman olarak kendilerine yer edinebilirler. Dahası edindikleri yeni bilgilerle kendi iş yerlerini kurabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren 2020 Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

TYYÇ- Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dosyayı indirmek için tıklayınız.


Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) Program Koordinatörü: 

Doç. Dr. Musa KARAALP

Kayseri Üniversitesi Yeşilhisar MYO Yeşilhisar/Kayseri

Mail: musakaraalp@kayseri.edu.tr